Celf gwreiddiol-Original artwork

Dwyfor, Eifionydd, Cricieth